Annette Torensjö Föreläsare

Institutet för språk och folkminnen

Föreläsare för

Stadens språkliga landskap - med namnbruket i fokus

Onsdag 14:30 - 15:00 Lilla scenen

Chef för avdelningen för arkiv och forskning, Institutet för språk och folkminnen, Uppsala