Profilbild för Fredrik Lindén

Fredrik Lindén Föreläsare

Koordinator
MyData Sweden Ideell förening
Personlig presentation
Fredrik har djup erfarenhet inom framför allt hälso- och sjukvård och integritetsfrågor på svensk, europeisk och global nivå. Han har innovations och intraprenörs erfarenhet från flertalet branscher genom projekt för affärs- och verksamhetsutveckling, strategiutveckling samt projektledning. Spetskompetens inom verksamhetsutveckling och digitalisering i vård och omsorg. Han är medgrundar till MyData Global och den svenska Mydata hubben.