Profilbild för Malin Parkler

Malin Parkler Paneldeltagare

VD
Pfizer

Paneldeltagare för

Personlig presentation
Nyfiken, kreativ, snabbrörlig, uthållig, engagerad & genuin. Strävar efter att göra skillnad och tror på kraften i människor! Värderar tillit, engagemang, pålitlighet, allas röst, inklusion, mångfald och emotionell intelligens. Fascineras av ny kunskap, andras perspektiv, nytänk och innvationer. Anser att en modern ledare kännetecknas av god kommunikationsförmåga, tillit, positiv attityd, förmåga att visa riktning & inspirera, autentisitet, tillgänglighet, mod och förmånga att lyssna är viktiga egenskaper hos en modern ledare. Och som VD och "Folkhälsovetare" anser jag att det inte finns något viktigare än människors fysiska, mentala och psykiska hälsa.