Profilbild för Ann-Charlotte Järnström

Ann-Charlotte Järnström Paneldeltagare

VD
VästKom
Personlig presentation
VD för VästKom sedan ett år tillbaka. VästKom är Västra Götalands kommuners regionala samorganisation och driver arbetet med Framtidens Vårdinformationsmiljö för kommunerna tillsammans med VGR.
Har ett förflutet som kommundirektör i två kommuner och brinner för att bidra till att nyttja gemensamma resurser på bästa sätt. Den röda tråden för mig är ett stort samhällsengagemang och betydelsen av ett gott ledarskap kombinerat med samverkan så att ett plus ett blir tre!