Profilbild för Silas Olsson

Silas Olsson Moderator

Manager
HealthAccess

Moderator för

EU – eHealth perspective, an overview. Swedish national eHealth initiatives in an EU context

Tisdag 13:15 - 14:40 EU - eHälsa och digitalisering

Silas Olsson har mångårig erfarenhet av EU:s olika program, policies och prioriteringar inom vårdsektorn med eHälsa och digitalisering (ICT) som verktyg. Silas har bl.a. tjänstgjort inom EU kommissionen i Bryssel och ansvarat för ett Europeiskt FoUI program (AALJP) med fokus på innovativa IT/ICT baserade lösningar för att ge äldre personer möjlighet till att bättre hantera sin hälsa och sjukdom för ökat oberoende och kvarboende i önskad form med effektiva vårdkontakter vid behov.
Silas arbetar fn som fristående rådgivare och konsult samt medverkar i olika projekt.
Silas har publicerat mer än 150 artiklar, rapporter och kapitel i böcker inom bl.a. eHälsa, vårdutveckling och EU-policies och program.

Personlig presentation
Silas Olsson har mångårig erfarenhet av EU:s olika program, policies och prioriteringar inom vårdsektorn med eHälsa och digitalisering (ICT) som verktyg. Silas har bl.a. tjänstgjort inom EU kommissionen i Bryssel och ansvarat för ett Europeiskt FoUI program (AALJP) med fokus på innovativa IT/ICT baserade lösningar för att ge äldre personer möjlighet till att bättre hantera sin hälsa och sjukdom för ökat oberoende och kvarboende i önskad form med effektiva vårdkontakter vid behov.
Silas arbetar fn som fristående rådgivare och konsult samt medverkar i olika projekt.
Silas har publicerat mer än 150 artiklar, rapporter och kapitel i böcker inom bl.a. eHälsa, vårdutveckling och EU-policies och program.