Annika Strömberg Moderator

Moderator för

Att starta på nytt

Onsdag 13:00 - 13:30 Lilla scenen

Utvecklingsledare, fristadskoordinator Uppsala kommun samt vice ordförande ICORN