Profilbild för Aida Ilkhechoie

Aida Ilkhechoie Föreläsare

Senior QA/RA consultant-medical devices
Symbioteq Kvalitet

Föreläsare för

Medicinteknisk produkt eller NMI? Så kvalitetssäkrar du!

Onsdag 10:30 - 11:00 Medicintekniska regelverk

Öka Patientsäkerheten- Riskhantera din produkt!

Onsdag 11:00 - 11:30 Medicintekniska regelverk

Personlig presentation
Aida har över 10 års erfarenhet av arbete med kvalitetssäkring och regulatorisk överrensstämmelse av medicintekniska verksamheter. Under dessa år har Aida stött verksamheterna i olika roller så som teknisk skribent, regulatorisk expert, kvalitetsansvarig, och utbildare.

Som konsult på Symbioteq har Aida varit projektledare vid uppbyggnad och certifiering av kvalitetsledningssystem enligt ISO 13485 samt varit delprojektledare med regulatoriskt ansvar för CE-märkningen i ett flertal utvecklingsprojekt av både medicintekniska och in-vitro-diagnostiska produkter.

Aida har en B.Sc medicinteknisk från KTH och deltar i standardiserings Kommittén för hälso- och sjukvårdsinformatik (TK-334).