Profilbild för Mikael Klein

Mikael Klein ModeratorUtställare

Funktionsrätt Sverige

Moderator för

Vilken framtid har funktionshindersfrågor där du bor?

Måndag 13:00 - 13:30 Lilla scenen

Intressepolitisk chef Funktionsrätt Sverige