Profilbild för Tomas Block

Tomas Block FöreläsareUtställare

Vice VD och Chefläkare
Cambio Healthcare Systems AB
Personlig presentation
Jag är disputerad överläkare inom anestesi- och intensivvård och har tidigare arbetat som Chief Medical Informatics Officer på Capio S:t Göran. Sedan januari 2020 är jag vice VD och medicinskt ansvarig på Cambio.