Profilbild för Linn Kennedy

Linn Kennedy Föreläsare

Programchef SDV
Skånes Digitala vårdsystem. Region Skåne
Personlig presentation
Programchef för Skånes Digitala Vårdsystem SDV. Specialistläkare internmedicin.