Profilbild för Karin Gårdmark Östh

Karin Gårdmark Östh Föreläsare

Läkemedelsverket

Föreläsare för

Läkemedelsinformationen i framtiden – digital och strukturerad efter dina behov

Onsdag 13:00 - 13:30 Nationella Läkemedelslistan och lite till

Personlig presentation
Karin Gårdmark Östh är disputerad apotekare och affärsarkitekt och ingår i staben hos direktören för Verksamhetsområde Användning på Läkemedelsverket, LV. Karin arbetar strategiskt med e-hälsa, kvalitet och verksamhetsutveckling. Hon är ordförande för Läkemedelsverkets interna e-hälsogrupp, vilken syftar till att stödja ledningen och samordna e-hälsofrågor internt. Karin representerar LV i en rad nationella e-hälsorelaterade grupperingar, bl a Vitalis programråd.