Profilbild för Lars-Åke Johansson

Lars-Åke Johansson Föreläsare

VD
Alkit Communication AB

Föreläsare för

Exempel på svenskt deltagande i EU projekt/program. Synpunkter från forskare, användare och näringsliv

Tisdag 15:00 - 16:15 EU - eHälsa och digitalisering

Lars-Åke Johansson, VD, Alkit Communication AB:

Personlig presentation
Lars-Åke JohaLars-Åke Johansson är VD för Alkit Communications AB som är ett företag som utvecklar nya typer av IT-stödda informationstjänster för att realisera nya typer av vård- och omsorgskoncept. Lars-Åke och hans grupp har arbetat med eHälsatjänter sedan 20 år och han har lett både nationella och internationella projekt inom området där ett nära samarbete med verksamhetsprofessionerna och patienterna har präglat projekten. Lars-Åke har stora nätverk inom akademi, näringslivet, förvaltning och vård/omsorg. Lars-Åke har haft uppdrag från Socialstyrelsen vad gäller utveckling av informationsstukturer för ökad interoperabilitet och möjligheter att utväxla information mellan olika enheter. Lars-Åke och hans verksamhet verkar numera också i att skapa nya tjänster inom automotive-industrin. Lars-Åke är också en av grundarna till Svenska Institutet för Systemutveckling (SISU).