Rose-Mharie Åhlfeldt Föreläsare

Föreläsare för

Panel med "Unga experter": Hur ser du på ungas användning av Journalen?

Tisdag 14:30 - 15:00 Effektmätning, nyttorealisering och styrning

Moderator för

Hur använder en spetspatient Journalen?

Tisdag 13:00 - 13:30 Effektmätning, nyttorealisering och styrning

Vad klagar patienterna på? Vad berömmer de?

Tisdag 13:30 - 14:00 Effektmätning, nyttorealisering och styrning