Profilbild för Catharina Borgenstierna

Catharina Borgenstierna Föreläsare

VD
Camanio AB

Föreläsare för

Exempel på svenskt deltagande i EU projekt/program. Synpunkter från forskare, användare och näringsliv

Tisdag 15:00 - 16:15 EU - eHälsa och digitalisering

Catharina Borgenstierna är VD för innovationsbolaget Camanio AB som utvecklar välfärdsteknik och en digital plattform för vård- och omsorgstjänster i hemmet. Med mer än 20 års erfarenhet från den medicintekniska marknaden och internationellt arbete inom området har hon tvärprofessionellt perspektiv på utmaningar och möjligheter. Sedan 2011 har Catharina arbetat med kommersialisering av innovationer inom omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättningar både inom offentlig sektor, stiftelser och som entreprenör.
Catharina har en MSc, Företagsekonomi & Medicinsk teknik, från Stockholms universitet samt Executive MBA från Stockholms Handelshögskola.

Personlig presentation
Catharina Borgenstierna är VD för innovationsbolaget Camanio AB som erbjuder en digital plattform för vård- och omsorgstjänster i hemmet. Med mer än 20 års erfarenhet inom medicinsk teknik, välfärdsteknik och internationellt arbete inom området har hon ett tvärprofessionellt perspektiv på utmaningar och möjligheter. Sedan 2011 har Catharina arbetat med kommersialisering av innovationer inom omsorg för äldre inom offentlig sektor, stiftelser och som entreprenör. Verkar även som ambassadör för det internationella nätverket Aging2.0 i Sverige.

Catharina har en MSc inom Företagsekonomi&Medicinsk teknik från Stockholms universitet samt Executive MBA från Stockholms Handelshögskola.