Profilbild för Eva Angesjö

Eva Angesjö Föreläsare

Distriktsläkare Verksamhetslchef
Brämhults Vårdcentral Borås

Föreläsare för

Exempel på svenskt deltagande i EU projekt/program. Synpunkter från forskare, användare och näringsliv

Tisdag 15:00 - 16:15 EU - eHälsa och digitalisering

Eva Angesjö, Distriktsläkare, Vårdcentralchef, Brämhults Vårdcental, Borås:

Personlig presentation
Eva Angesjö, Distriktsläkare, Verksamhetschef, Brämhults Vårdcental, Borås.
Ordförande Regional terapigrupp Hud, Västra Götalandsregionen.
Arbetat i projektledning på Socialstyrelsen för framtagande av Nationella riktlinjer för vård vid psoriasis.
Driver och ansvarar för Svensk Läkarmottagning på Gran Canaria.