Profilbild för Henrik Schildt

Henrik Schildt Föreläsare

PwC

Föreläsare för

Från sjukvård till hälsovård – ökad prevention med digitala lösningar

Onsdag 14:30 - 15:00 Effektmätning, nyttorealisering och styrning

Henrik Schildt är branschexpert hälso- och sjukvård på PwC. Han har mer än 25 års erfarenhet av IT- och verksamhetsutveckling, varav 15 inom hälso- och sjukvård. Han har varvat rollen som konsult med olika ledande positioner i landsting/region.

Workshop facilitator för

Distansmonitorering inom IBD – vad fick vi för effekter?

Onsdag 15:30 - 16:00 Effektmätning, nyttorealisering och styrning

Henrik Schildt är branschexpert hälso- och sjukvård på PwC. Han har mer än 25 års erfarenhet av IT- och verksamhetsutveckling, varav 15 inom hälso- och sjukvård. Han har varvat rollen som konsult med olika ledande positioner i landsting/region.

Personlig presentation
Henrik Schildt är branschexpert hälso- och sjukvård på PwC. Han har mer än 25 års erfarenhet av IT- och verksamhetsutveckling, varav 15 inom hälso- och sjukvård. Han har varvat rollen som konsult med olika ledande positioner i landsting/region.