Profilbild för Marie Sjölinder

Marie Sjölinder Föreläsare

Senior Researcher
RISE Institut, Kista, Stockholm

Föreläsare för

Exempel på svenskt deltagande i EU projekt/program. Synpunkter från forskare, användare och näringsliv

Tisdag 15:00 - 16:15 EU - eHälsa och digitalisering

Marie Sjölinder, Fil.Dr psykologi, arbetar som senior forskare på RISE, med inriktning på användarbehov och teknikanvändande. Marie har lång erfarenhet av att leda internationella och nationella forsknings- och utvecklingsprojekt inom området välfärdsteknik och inom områdena vård och rehabilitering på distans. Ett genomgående tema i Maries arbete är fokus på nytta för användarna samt hur tjänster inom området eHälsa kan utformas på ett sådant sätt att de motiverar till användande samt bidrar till att öka individens kontroll över den egna hälsan.

Personlig presentation
Marie Sjölinder, Fil.Dr psykologi, arbetar som senior forskare på RISE, med inriktning på användarbehov och teknikanvändande. Marie har lång erfarenhet av att leda internationella och nationella forsknings- och utvecklingsprojekt inom området välfärdsteknik och inom områdena vård och rehabilitering på distans. Ett genomgående tema i Maries arbete är fokus på nytta för användarna samt hur tjänster inom området eHälsa kan utformas på ett sådant sätt att de motiverar till användande samt bidrar till att öka individens kontroll över den egna hälsan.