Profilbild för Björn Trofast

Björn Trofast Föreläsare

It-ansvarig/utvecklare/tekniker/systemförvaltare/
Region Stockholm - HSF

Föreläsare för

Vårdutbud i en komplex miljö - Region Stockholm presenterar digitala lösningar och erfarenheter kring dessa

Onsdag 15:30 - 16:00 Datadriven vård och omsorgsförbättring

Björn har arbetat med IT-lösningar i en mängd olika branscher sedan 1996. Både inom svenska och internationella företag samt inom offentlig sektor i Sverige.

Personlig presentation
Björn har arbetat med IT-lösningar i en mängd olika branscher sedan 1996. Både inom svenska och internationella företag samt inom offentlig sektor i Sverige.