Profilbild för Bengt Andersson

Bengt Andersson Föreläsare

Nordic welfare centre

Föreläsare för

Healthcare and care through distance spanning solutions - 24 practical examples from the Nordic region

Onsdag 09:15 - 10:00 Best of Nordics

Sedan oktober 2018 arbetar Bengt på NVC och ansvarar för fokusområdet välfärdsteknologi med tyngdpunkt på implementering. Mellan 2013-2018 var han seniorkonsult på Helseplan Consulting AB och projektledde ett flertal uppdrag inom området e-hälsa och digitalisering inom vård och omsorg i regioner och kommuner.

Personlig presentation
Sedan oktober 2018 arbetar Bengt på NVC och ansvarar för fokusområdet välfärdsteknologi med tyngdpunkt på implementering. Mellan 2013-2018 var han seniorkonsult på Helseplan Consulting AB och projektledde ett flertal uppdrag inom området e-hälsa och digitalisering inom vård och omsorg i regioner och kommuner.