Profilbild för David Liljequist

David Liljequist FöreläsareArrangör

Ordförande
Sektionen för omvårdnadsinformatik

Föreläsare för

Masterclass- Introduktion till kursen

Torsdag 08:30 - 08:40 Masterclass

Masterclass - Summering och avslutning

Torsdag 14:30 - 14:50 Masterclass

Personlig presentation
Pensionerad tidigare Förbundsombudsman på Vårdförbundet med ansvar för e-hälsofrågor. Leg. sjuksköterska och systemvetare. Ordförande för Sektionen för omvårdnadsinformatik, en sektion inom Svensk sjuksköterskeförening. Ledamot av Vitalis programråd.