Profilbild för Elin Svensson

Elin Svensson Föreläsare

ST-läkare Radiologi/tf Sektionschef för ST-läkare i Radiologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Föreläsare för

Personlig presentation
ST-läkare Radiologi/tf Sektionschef för ST-läkare i Radiologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset