Profilbild för Maria Wolmesjö

Maria Wolmesjö Föreläsare

Föreläsare för

Digitala arbetsmiljöer och framtidens ledarskap(ande)

Onsdag 09:30 - 10:00 Förändringsledning

Personlig presentation
Maria Wolmesjö är bitr. professor i socialt arbete och forskningsledare för Arbetsliv och välfärd vid Högskolan i Borås. Hennes forskningsintresse är hållbart ledarskapande och hälsofrämjande organisering inom välfärden. Digitalisering, brukarmedverkan och etiska dilemman är exempel på studerade områden.