Profilbild för Tony Andersson

Tony Andersson Föreläsare

Strateg, forskare
Region Kronoberg

Föreläsare för

DigiLyft – höjd kunskapsnivå och redskap för metodutveckling inom digitalisering för chefer inom hälso- och sjukvården

Onsdag 14:00 - 14:30 Förändringsledning

Strateg Forskning Utbildning Utveckling, FoUU, Region Kronoberg

Personlig presentation
Strateg Forskning Utbildning Utveckling, FoUU, Region Kronoberg