Profilbild för Catharina Gillsjö

Catharina Gillsjö Föreläsare

Lektor och docent i omvårdnad
Högskolan i Skövde

Föreläsare för

Säkra kompetensen och omsorgens larmhantering med träningsmiljöer

Onsdag 09:30 - 10:00 Kommun - införande

Catharina är docent i omvårdnad och distriktssköterska. Hon är projektledare för Skaraborgs Hälsoteknikcentrum på Högskolan i Skövde och verksam i flera samarbetsprojekt med offentlig sektor, företag, akademi och civilsamhälle. Hennes forskningsintresse är främst inriktat på äldre personer i hemmet och deras hälsa och välbefinnande. Hennes forskning har även ett fokus på användande och utveckling av digitala lösningar i vård och omsorg. Tillsammans med forskare inom informationsteknologi har hon intresserat sig för att använda gamification och spelapplikationer för att utveckla hälso- och sjukvård och omsorg. I projektet Kvalitetssäkringa av mobila trygghetslarm med träningsmiljö samarbetar hon och två andra forskare ihop med företaget Posifon för att utveckla en spelbaserad träningsmiljö för vård- och omsorgspersonal, anhöriga samt den enskilde användaren.

Personlig presentation
Catharina är docent i omvårdnad, distriktssköterska och Family nurse practitioner. Hon är projektledare för Skaraborgs Hälsoteknikcentrum på Högskolan i Skövde och verksam i flera samarbetsprojekt med offentlig sektor, företag, akademi och civilsamhälle. Hennes forskningsintresse är främst inriktat på äldre personer, deras livssituation, hälsa och välbefinnande. Catharinas forskning har även ett fokus på användande och utveckling av digitala lösningar i vård och omsorg. Tillsammans med forskare inom informationsteknologi har hon intresserat sig för att använda gamification och spelapplikationer för att utveckla hälso- och sjukvård och omsorg. I projektet Kvalitetssäkringa av mobila trygghetslarm med träningsmiljö samarbetar hon och två andra forskare ihop med företaget Posifon för att utveckla en spelbaserad träningsmiljö för vård- och omsorgspersonal, anhöriga samt den enskilde användaren.