Jørn Andre Jørgensen Föreläsare

Föreläsare för

Using generic and associative relationships to sort and map SNOMED CT

Onsdag 16:00 - 17:00 Systematiska hälsodata

Jørn Andre arbetar i Direktoratet for e-helse som avdelningsledare i Normering terminologi med ansvar för den norska utgåvan av SNOMED CT. Han har lång erfarenhet som tandläkare inom tandvården.

Personlig presentation
Jørn Andre arbetar i Direktoratet for e-helse som avdelningsledare i Normering terminologi med ansvar för den norska utgåvan av SNOMED CT. Han har lång erfarenhet som tandläkare inom tandvården.