Profilbild för Lisa Ryding

Lisa Ryding Föreläsare

Verksamhetschef, Objektledare
Stockholms Läns Sjukvårdsområde

Föreläsare för

Digitala möjligheter med stor potential i Mödrahälsovården

Tisdag 15:30 - 16:00 Kliniska beslutstöd

Barnmorska, verksamhetschef inom primärvården Stockholms Läns Sjukvårdsområde och objektledare för den digitala appen Alltid Öppet

Vi är inte nätläkare - vi är Stockholms Läns Sjukvårdsområde via nätet

Onsdag 16:00 - 16:30 Sjuksköterskans och barnmorskans år

Barnmorska, verksamhetschef inom primärvården Stockholms Läns Sjukvårdsområde och objektledare för den digitala appen Alltid Öppet

Personlig presentation
Barnmorska, Verksamhetschef inom primärvården Stockholms Läns Sjukvårdsområde och Objektledare för den digitala appen Alltid Öppet i Region Stockholm