Lisa Åström Workshop facilitator

Workshop facilitator för

God design och användbarhet ur dövperspektiv

Onsdag 10:30 - 11:15 Digital tillgänglighet

Lisa Åström som själv är döv jobbar med intressepolitik på Sveriges Dövas Riksförbund.
Lisa har även mångårig arbetslivserfarenhet i området tillgänglig telekommunikation och tekniska lösningar och har både kompetens och egenerfarenhet då hon ingår i målgruppen.

Personlig presentation
Lisa Åström som själv är döv jobbar med intressepolitik på Sveriges Dövas Riksförbund.
Lisa har även mångårig arbetslivserfarenhet i området tillgänglig telekommunikation och tekniska lösningar och har både kompetens och egenerfarenhet då hon ingår i målgruppen.