Profilbild för Jens Espeland

Jens Espeland Föreläsare

Dignio

Föreläsare för

Hva kreves av faglig og organisatorisk kompetanse i medisinsk avstandsoppfølging?

Onsdag 15:30 - 16:30 Vård på distans

Spesialist i allmenn- og samfunnsmedisin, MHA fra UiO. Lang erfaring fra kommunal helsetjeneste innen klinikk og organisasjon.For tiden medisinsk sjef i Dignio. Medisinsk- og prosjektansvarlig for en rekke prosjekter Dignio har deltatt i med utvikling av løsninger, organisasjon og fag. Jobbet klinisk med medisinsk avstandsoppfølging i tverrfaglige team ansvarlig for utvikling av legetjenesten.

Personlig presentation
Spesialist i allmenn- og samfunnsmedisin, MHA fra UiO. Lang erfaring fra kommunal helsetjeneste innen klinikk og organisasjon.For tiden medisinsk sjef i Dignio. Medisinsk- og prosjektansvarlig for en rekke prosjekter Dignio har deltatt i med utvikling av løsninger, organisasjon og fag. Jobbet klinisk med medisinsk avstandsoppfølging i tverrfaglige team ansvarlig for utvikling av legetjenesten.