Profilbild för Marie Hellholm

Marie Hellholm Föreläsare

It-ansvarig/utvecklare/tekniker/systemförvaltare/
Region Västernorrland

Föreläsare för

Distansoberoende digital teknik - är det en förutsättning för framtidens hälsocentral?

Onsdag 16:00 - 17:00 Framtidens primärvård

Sjuksköterska med drygt 15 års erfarenhet som chef och utvecklare inom sluten- och öppenvård.
Jobbat med bland annat förändringsledning, lean och tjänstedesign. Nu utvecklare inom samverkansprojektet DIGGA hälsocentral

Personlig presentation
Sjuksköterska med drygt 15 års erfarenhet som chef och utvecklare inom sluten- och öppenvård.
Jobbat med bland annat förändringsledning, lean och tjänstedesign. Nu utvecklare inom samverkansprojektet DIGGA hälsocentral