Patrik Thulin Föreläsare

Föreläsare för

Digitala diagnostikcentra flyttar avancerad specialistdiagnostik nära patienten

Onsdag 14:00 - 14:30 Framtidens primärvård

Patrik Thulin av vd vid Praktikertjänst Närsjukhus i Västra Götaland AB.

Personlig presentation
Patrik Thulin av vd vid Praktikertjänst Närsjukhus i Västra Götaland AB.