Profilbild för Tobias Nilsson

Tobias Nilsson Moderator

Bitr sjukhusdirektör
Sjukhusen i väster (Västra Götalandsregionen)

Moderator för

Paneldebatt kring att verksamhetsutveckla med hjälp av modern teknik – Parkinsonbehandling i Östergötland

Onsdag 11:30 - 12:00 Vård på distans

Tobias Nilsson arbetar som biträdande sjukhusdirektör för sjukhusen i väst i Västra Götalandsregionen. Tidigare chefsstrateg i Västra Götalandsregionen med fokus på Omställningen av hälso- och sjukvården som ett enigt regionfullmäktige beslutat om. Hans drivkraft är att skapa värde för de vi är till för givet de tillgängliga resurserna. För att göra det behöver vi bl.a. bli bättre på att nyttja nya lösningar men även på att följa upp och sprida det som fungerar väl. Tidigare har han jobbat som avdelningschef i Stockholms landsting, politiskt sakkunnig åt Göran Hägglund på Socialdepartementet och före det som tjänsteman på Finansdepartementet. Disputerad vid Stockholms universitet i med en avhandling i nationalekonomi om politisk ekonomi.

Paneldeltagare för

Distansmonitorering inom IBD – vad fick vi för effekter?

Onsdag 15:30 - 16:00 Effektmätning, nyttorealisering och styrning

Tobias Nilsson arbetar som biträdande sjukhusdirektör för sjukhusen i väst i Västra Götalandsregionen. Tidigare chefsstrateg i Västra Götalandsregionen med fokus på Omställningen av hälso- och sjukvården som ett enigt regionfullmäktige beslutat om. Hans drivkraft är att skapa värde för de vi är till för givet de tillgängliga resurserna. För att göra det behöver vi bl.a. bli bättre på att nyttja nya lösningar men även på att följa upp och sprida det som fungerar väl. Tidigare har han jobbat som avdelningschef i Stockholms landsting, politiskt sakkunnig åt Göran Hägglund på Socialdepartementet och före det som tjänsteman på Finansdepartementet. Disputerad vid Stockholms universitet i med en avhandling i nationalekonomi om politisk ekonomi.

Personlig presentation
Tobias Nilsson arbetar som biträdande sjukhusdirektör för Sjukhusen i väster i Västra Götalandsregionen. Tidigare chefsstrateg i Västra Götalandsregionen med fokus på Omställningen av hälso- och sjukvården som ett enigt regionfullmäktige beslutat om. Hans drivkraft är att skapa värde för de vi är till för givet de tillgängliga resurserna. För att göra det behöver vi bl.a. bli bättre på att nyttja nya lösningar men även på att följa upp och sprida det som fungerar väl.

Tidigare har han jobbat som avdelningschef i Stockholms landsting, politiskt sakkunnig åt Göran Hägglund på Socialdepartementet och före det som tjänsteman på Finansdepartementet. Disputerad vid Stockholms universitet i med en avhandling i nationalekonomi om politisk ekonomi.