Profilbild för Johan Persson

Johan Persson Föreläsare

Krav och verksamhetsanalytiker
E-hälsomyndigheten

Föreläsare för

Förskrivningskollen - en del av Nationella läkemedelslistan

Onsdag 14:00 - 14:30 Nationella Läkemedelslistan och lite till

E-hälsomyndigheten

Personlig presentation
Krav och verksamhetsanalytiker, E-hälsomyndigheten.

Ingår i E-hälsomyndighetens projekt om den nationella läkemedelslistan där jag primärt jobbar med Förskrivningskollen. Förskrivningskollen är en webbaserad applikation som riktar sig mot hälso- och sjukvårdspersonal.