Profilbild för Katarina Nordin Kajblad

Katarina Nordin Kajblad Föreläsare

Verksamhetsutvecklare
Region Dalarna, Dalarnas Hjälpmedelscenter

Föreläsare för

Inspirationslägenhet Smartare Hem

Tisdag 16:00 - 16:30 Kommun - införande

Verksamhetsutvecklare region Dalarna

Att leda innovation inom omsorg, hälso- och sjukvård

Onsdag 14:00 - 14:30 Välfärdsteknik

Verksamhetsutvecklare Region Dalarna, Dalarnas Hjälpmedelscenter.

Personlig presentation
Verksamhetsutvecklare Region Dalarna, Dalarnas Hjälpmedelscenter.