Profilbild för Jonas Moll

Jonas Moll Föreläsare

Föreläsare för

Hur använder en spetspatient Journalen?

Tisdag 13:30 - 14:00 Effektmätning, nyttorealisering och styrning

Vad klagar patienterna på? Vad berömmer de?

Tisdag 14:00 - 14:30 Effektmätning, nyttorealisering och styrning