Christine Senter Workshop facilitator

Workshop facilitator för

Hur använder en spetspatient Journalen?

Tisdag 13:00 - 13:30 Effektmätning, nyttorealisering och styrning