Profilbild för Erik Borälv

Erik Borälv Föreläsare

Vinnova

Föreläsare för

Digitala hjälpmedel - en projektkavalkad

Tisdag 15:30 - 17:00 Framtidens hjälpmedel är digitala

Erik Borälv leder programmet Öppen innovation på Vinnova, där stöd till lösningar från patienter, brukare och makers är en central del. Han har en bakgrund som forskare från Uppsala universitet inom användbarhet med inriktning mot digitala system inom vården (beslutsstöd och journaler). Erik var ordförande för Användningsforum, som hade regeringens uppdrag att säkerställa en kontinuerlig dialog kring tillgänglighet och användbarhet som en kvalitetsaspekt av IT. Användningsforum pekade på förutsättningar inom e-förvaltningen, nationell e-hälsa och funktionshinderspolitiken, med särskild fokus på hur användbara och tillgängliga produkter, tjänster och miljöer inom IT-området bidrar till att göra det så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Erik var sekreterare och tillförordnad huvudsekreterare i Digitaliseringskommissionen 2012-2015. Regeringen tillsatte Digitaliseringskommissionen med uppgiften att verka för att målet i den it-politiska strategin ”It i människans tjänst – en digital agenda för Sverige” uppnås och att regeringens ambitioner inom digitaliseringsområdet fullföljs.

Personlig presentation
Erik Borälv leder programmet Öppen innovation på Vinnova, där stöd till lösningar från patienter, brukare och makers är en central del. Han har en bakgrund som forskare från Uppsala universitet inom användbarhet med inriktning mot digitala system inom vården (beslutsstöd och journaler). Erik var ordförande för Användningsforum, som hade regeringens uppdrag att säkerställa en kontinuerlig dialog kring tillgänglighet och användbarhet som en kvalitetsaspekt av IT. Användningsforum pekade på förutsättningar inom e-förvaltningen, nationell e-hälsa och funktionshinderspolitiken, med särskild fokus på hur användbara och tillgängliga produkter, tjänster och miljöer inom IT-området bidrar till att göra det så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Erik var sekreterare och tillförordnad huvudsekreterare i Digitaliseringskommissionen 2012-2015. Regeringen tillsatte Digitaliseringskommissionen med uppgiften att verka för att målet i den it-politiska strategin ”It i människans tjänst – en digital agenda för Sverige” uppnås och att regeringens ambitioner inom digitaliseringsområdet fullföljs.