Profilbild för Sara Modig

Sara Modig Föreläsare

Designstrateg
Usify AB

Föreläsare för

Att designa en vårdform i ekosystemet för e-hälsa - erfarenheter av att utveckla hemmonitorering i Östergötland.

Onsdag 08:30 - 09:30 Datadriven vård och omsorgsförbättring

Sara Modig är designstrateg och har, tillsammans med sina kollegor på Usify AB och på uppdrag av Region Östergötland drivit tjänstedesignuppdraget i projektet "Ekosystem för e-Hälsa" i syfte att utforska behov och förutsättningar för ett införande av hemmonitorering hos regionens medarbetare och patienter. 

Personlig presentation
Sara Modig är designstrateg och har tillsammans med sina kollegor på Usify AB och på uppdrag av Region Östergötland drivit tjänstedesignuppdraget i projektet Ekosystem för e-Hälsa i syfte att utforska behov och förutsättningar för ett införande av hemmonitorering hos regionens medarbetare och patienter.