Ebba Carbonnier Föreläsare

Föreläsare för

AI och kvantdatorer för prediktion och prevention

Onsdag 08:30 - 09:00 Utblick - Policy

Utökar denna senare. Ebba Carbonnier berättar om en systemtransformation där fokus ligger på förebyggande insatser och projekt där data och datorkraft används för att förutsäga och förebygga

Personlig presentation

Utökar denna senare.
Ebba Carbonnier berättar om en systemtransformation där fokus ligger på förebyggande insatser och projekt där data och datorkraft används för att förutsäga och förebygga