Profilbild för Maria Jacobsson

Maria Jacobsson Föreläsare

Jurist
E-hälsomyndigheten

Föreläsare för

BLOCK 2 Juridik och etik, Hur värnar vi patientens/brukarens integritet i en digital vård och omsorg? Vad säger lagen

Torsdag 11:10 - 11:30 Masterclass

Maria Jacobsson är jurist på E-hälsomyndigheten. Hon har tidigare arbetat på Socialstyrelsen med bl.a. patientjournalfrågor. Under de senaste åren har hon varit sekreterare i flera statliga utredningar inom området informationshantering, bl.a. utredningen som lämnade betänkandet Rätt information på rätt plats i rätt tid (SOU 2014:23), Integritetskommittén och Forskningsdatautredningen.

Personlig presentation
Maria Jacobsson är jurist på E-hälsomyndigheten. Hon har tidigare arbetat på Socialstyrelsen med bl.a. patientjournalfrågor. Under de senaste åren har hon varit sekreterare i flera statliga utredningar inom området informationshantering, bl.a. utredningen som lämnade betänkandet Rätt information på rätt plats i rätt tid (SOU 2014:23), Integritetskommittén och Forskningsdatautredningen.