Karina Tellinger McNeil Föreläsare

Övrigt
Sveriges kommuner och regioner

Föreläsare för

Nuläge digitala lösningar för egenmonitorering

Onsdag 13:00 - 13:30 i Visionens spår

Personlig presentation
Samordnare för Vision e-hälsa 2025. Arbetet med e-hälsa i flera år bla e-recept och egenmonitorering med digitala produkter och tjänster.
https://www.linkedin.com/in/karina-tellinger-mcneil/