Fredrik Hoffmann Föreläsare

Föreläsare för

Världens bästa e-hälsa, ny förväntad ankomsttid 2035 - utbildning utan e-hälsa

Tisdag 13:00 - 13:30 Kompetensförsörjning

Fredrik Hoffmann studerar till läkare vid Uppsala universitet sedan vårterminen 2016 och sitter som styrelseledamot I SFMI (Svensk Förening för Medicinsk informatik) sedan 2019. Fredrik har ett stort intresse för e-hälsa och hur den framtida läkarrollen kommer att se ut. Avgörande är framförallt hur samhället väljer att organisera och styra ett införande av nya arbetssätt och IT. Fredrik har tidigare bland annat varit aktiv i studiefrågor i och med sitt engagemang i det Medicinska studierådet på läkarprogrammet. Vid sidan av detta engagemang sammanställde han tillsammans med Håkan Nordgren, allmänläkare och verksamhetschef vid Dalarö vårdcentral, en inventering över hur läkarprogrammen i Sverige utbildar inom området e-hälsa samt principer kring arbete i patientjournaler. Resultaten redovisades vid Svenska Läkaresällskapets e-hälsodag i mars 2018 samt på Vitalis i april 2018. Dessa resultat sammanfattades även i en artikel i Läkartidningen 2019.

Personlig presentation

Fredrik Hoffmann studerar till läkare vid Uppsala universitet sedan vårterminen 2016 och sitter som styrelseledamot I SFMI (Svensk Förening för Medicinsk informatik) sedan 2019. Fredrik har ett stort intresse för e-hälsa och hur den framtida läkarrollen kommer att se ut. Avgörande är framförallt hur samhället väljer att organisera och styra ett införande av nya arbetssätt och IT.

Fredrik har tidigare bland annat varit aktiv i studiefrågor i och med sitt engagemang i det Medicinska studierådet på läkarprogrammet. Vid sidan av detta engagemang sammanställde han tillsammans med Håkan Nordgren, allmänläkare och verksamhetschef vid Dalarö vårdcentral, en inventering över hur läkarprogrammen i Sverige utbildar inom området e-hälsa samt principer kring arbete i patientjournaler. Resultaten redovisades vid Svenska Läkaresällskapets e-hälsodag i mars 2018 samt på Vitalis i april 2018. Dessa resultat sammanfattades även i en artikel i Läkartidningen 2019.