Profilbild för Karin Ängeby

Karin Ängeby Föreläsare

Region Värmland

Föreläsare för

Införande av standardiserade journalmallar i förlossningsvård

Tisdag 13:30 - 14:00 Kliniska beslutstöd

Barnmorska. Disputerade 2018 i Omvårdnad. Nu klniskt verksam som kvalitetsansvarig barnmorska obstetrik, Kvinnosjukvården i Värmland. Forskningsledare CKF samt klinisk lektor mot barnmorskeutbildningen Högskolan Dalarna.

Personlig presentation
Barnmorska. Disputerade 2018 i Omvårdnad. Nu klniskt verksam som kvalitetsansvarig barnmorska obstetrik, Kvinnosjukvården i Värmland. Forskningsledare CKF samt klinisk lektor mot barnmorskeutbildningen Högskolan Dalarna.