Profilbild för Tobias Perdahl

Tobias Perdahl Föreläsare

Platform24

Föreläsare för

Så bygger Region Gävleborg en digitalt sammanhållen vårdkedja i hela hälso- och sjukvården

Onsdag 13:30 - 14:00 Datadriven vård och omsorgsförbättring

Tobias Perdahl, specialist i internmedicin, medgrundare och Chief Medical Officer på Platform24 och systerbolaget Doktor24.
Tobias har i huvudsak jobbat kliniskt som läkare med akut- och intermediär sjukvård av svårt multisjuka patienter på Universitetssjukhus, både i rika och fattiga länder. Han har i mer än tio år arbetat med förbättringsarbete i sjukvården både som läkare och tf medicinsk chef på akutkliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Personlig presentation
Tobias Perdahl, specialist i internmedicin, medgrundare och Chief Medical Officer på Platform24 och systerbolaget Doktor24.
Tobias har i huvudsak jobbat kliniskt som läkare med akut- och intermediär sjukvård av svårt multisjuka patienter på Universitetssjukhus, både i rika och fattiga länder. Han har i mer än tio år arbetat med förbättringsarbete i sjukvården både som läkare och tf medicinsk chef på akutkliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset.