Profilbild för Jenny Veide Vilg

Jenny Veide Vilg Föreläsare

Fil. dr
Västra Götalandsregionen

Föreläsare för

Verklighetslabbet - tester i verklig miljö

Onsdag 11:00 - 11:30 Framtidens primärvård

Mikrobiolog med grundexamen i pedagogik samt en PhD från avd för Livsmedelsvetenskap vid Chalmers Tekniska högskola. Har flerårig erfarenhet av samverkansprojekt med parter inom vård, akademi och industri. Arbetar nu som projektledare på Innovationsplattformen i Västra Götalandsregionen.

Personlig presentation
Arbetar som projektledare på Innovationsplattformen i VGR. Bakgrund i mikrobiologi och livsmedel med grundexamen i pedagogik, samt fil.dr i biovetenskap från Chalmers tekniska högskola. Har flerårig erfarenhet av samverkansprojekt med parter inom vård, akademi och industri.