Bim Fagerström Kareld Föreläsare

Föreläsare för

Digitala arbetsmiljöer och framtidens ledarskap(ande)

Onsdag 09:30 - 10:00 Förändringsledning

Personlig presentation
Har ägnat sig åt utvärdering och verksamhetsutveckling i olika roller och sammanhang. Arbetar idag med undervisning och forskning inom informatik på högskolan i Borås. Hennes intresseområden och fokus är införandearbete, verksamhetsutveckling, utvärdering och digitala arbetsmiljöer