Profilbild för Marina Arkkukangas

Marina Arkkukangas Föreläsare

FoU i Sörmland, Region Sörmland

Föreläsare för

Från utveckling till implementering av ett digitalt fallförebyggande träningsprogram

Onsdag 14:30 - 15:00 Förändringsledning

Marina är doktor i Vårdvetenskap och FoU-chef vid Forskning och Utveckling i Sörmland. Marinas forskningsområde är primärt inom området fallprevention. Med fallprevention menas i detta sammanhang hur vi med hjälp av olika träningsformer och beteendeförändring kan minska risken att råka ut för en fallolycka.

Personlig presentation
Marina är doktor i Vårdvetenskap och FoU-chef vid Forskning och Utveckling i Sörmland. Marinas forskningsområde är primärt inom området fallprevention. Med fallprevention menas i detta sammanhang hur vi med hjälp av olika träningsformer och beteendeförändring kan minska risken att råka ut för en fallolycka.