Profilbild för Kristina Lagerstedt

Kristina Lagerstedt Föreläsare

Föreläsare för

DigiLyft – höjd kunskapsnivå och redskap för metodutveckling inom digitalisering för chefer inom hälso- och sjukvården

Onsdag 14:00 - 14:30 Förändringsledning

Utbildningsledare Utbildning och lärande, FoUU, Region Kronoberg

Personlig presentation
Utbildningsledare Utbildning och lärande, FoUU, Region Kronoberg