Profilbild för Johanna Fugelstad

Johanna Fugelstad Föreläsare

Senior Clinical Development Expert
Symbioteq Kvalitet AB

Föreläsare för

Ny medicinteknisk förordning – hur påverkar det min mjukvaruprodukt?

Onsdag 08:30 - 09:00 Medicintekniska regelverk

Johanna har doktorsexamen från KTH och har en bred erfarenhet från life science-fältet bland annat från produktutveckling av in vitro diagnostiska produkter.
Som konsult på Symbioteq har Johanna erfarenhet av att arbeta med tillverkare av medicinska informationssystem med teknisk dokumentation och kvalitetsledning och har också arbetat med tillverkning av högriskprodukter. I uppdragen har Johanna dessutom arbetat som QA / RA-chef för legala tillverkare samt hållit utbildningar inom kvalitetsledning och riskhantering.

Personlig presentation
Johanna har doktorsexamen från KTH och har en bred erfarenhet från life science-fältet bland annat från produktutveckling av in vitro diagnostiska produkter.
Som konsult på Symbioteq har Johanna erfarenhet av att arbeta med tillverkare av medicinska informationssystem med teknisk dokumentation och kvalitetsledning och har också arbetat med tillverkning av högriskprodukter. I uppdragen har Johanna dessutom arbetat som QA / RA-chef för legala tillverkare samt hållit utbildningar inom kvalitetsledning och riskhantering.