Profilbild för Lars-Göran Larsson

Lars-Göran Larsson Föreläsare

Kirurgiska kliniken Mora lasarett

Föreläsare för

Svarta lådan för säkrare kirurgi

Tisdag 14:00 - 14:30 Kliniska beslutstöd

Jag är allmänkirurg och arbetar fn vid kirurgiska kliniken i Mora och är specialiserad på titthålskirurgi och ansvarig för det internetbaserade videoarkivet i Örebro som tilldelades Vitalisstipendiet 2005 som det årets digitala innovation inom landstingsvärlden.Jag har ägnat en stor del av min 30 åriga karriär åt att förbättra patientsäkerheten vid titthålskirurgi samt att driva kurser i säker laparoskopi. Arbetet med att introducera svarta lådan vid titthålskirurgi är ett arbete i samma anda.

Personlig presentation
Jag är allmänkirurg och arbetar fn vid kirurgiska kliniken i Mora och är specialiserad på titthålskirurgi och ansvarig för det internetbaserade videoarkivet i Örebro som tilldelades Vitalisstipendiet 2005 som det årets digitala innovation inom landstingsvärlden.Jag har ägnat en stor del av min 30 åriga karriär åt att förbättra patientsäkerheten vid titthålskirurgi samt att driva kurser i säker laparoskopi. Arbetet med att introducera svarta lådan vid titthålskirurgi är ett arbete i samma anda.