Profilbild för Niclas Hugosson

Niclas Hugosson FöreläsareUtställare

Affärsutvecklare
Evimeria EMR AB

Föreläsare för

Vitalis TV-studio

Tisdag 10:20 - 11:00 1. Live

Vitalis TV-studio

Onsdag 12:30 - 13:00 1. Live

Paneldeltagare för

Personlig presentation
Niclas Hugosson är affärsutvecklare på Evimeria samt grundare av journalsystemet Webdoc och den digitala kommunikationsplattformen Vårdrummet. Utöver det egna utvecklingsarbetet är han engagerad i frågor som rör eHälsa ur ett bransch- och framtidsperspektiv och har exempelvis varit drivande i att koppla upp privata vårdgivare till den Nationella tjänsteplattformen. Som föreläsare kan Niclas Hugosson luta sig mot snart 15 års erfarenhet av innovation och arbete med digitala vårdlösningar.